Autor: Hunter, C. C.

Zrozena o půlnoci : první kniha z cyklu Údolí stínů /
Hlas měsíčního svitu : čtvrtá kniha z cyklu Údolí stínů /
Vzkříšena za úsvitu : druhá kniha z cyklu Údolí stínů /
Proměněna za soumraku : třetí kniha z cyklu Údolí stínů /