Autor: Bauer, Jan, 1945-

Co v učebnicích dějepisu nebylo podruhé /
Vládci českých zemí : historie panovnického trůnu Čech a Moravy /
Podivné konce české šlechty /
České princezny na evropských trůnech /
Evangelium Máří Magdalény /